Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

TRECERI

Solicitantii vor anexa la cererea de obtinere a Acordului de acces la sistemul de distributie gaze naturale urmatoarele documente:

-act de identitate – copie
-act de proprietate al locuintei - copie. 
-acordul proprietarilor ( locatarilor de pe scara de bloc care sunt racordati prin instalatii individuale la instalatia de utilizare gaze naturale comuna de pe casa scarii).

 In cerere se precizează tipul si numărul aparatelor de utilizare, debitul instalat aferent şi adresa punctului de consum.
In termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, SC GAZ EST SA  comunică acordul sau refuzul justificat privind accesul la sistem . 
Acordurile de acces la SD se elibereaza pe baza de semnatura in urmatoarele locatii :
-sediul SC GAZ EST SA  - Biroul Unic pentru abonatii din municipiul Vaslui, com. Muntenii de Jos, Costesti, Deleni, Banca, Tutova, Rosiesti si Lipovat ;
-sediul District Husi- Relatii cu publicul pentru abonatii din municiul Husi ;
-sediul District Negresti- Relatii cu publicul pentru abonatii din orasul Negresti.
FORMULAR CERERE ACORD ACCES LA SD – PERSOANE FIZICE

LOCUINȚE 

In functie de regimul juridic, solicitantii vor anexa la cererea de obtinere a Acordului de acces la sistemul de distributie gaze naturale si cererea de racordare urmatoarele documente:

 Persoane fizice : 
-act de identitate – copie
-act de proprietate al locuintei - copie. 

Persoane juridice: 
- actele societatii : certificat de inmatriculare, cod fiscal, certificat de inregistrare – copie 
- actul de detinere al spatiului - copie, 
- plan de situatie scara 1:500 in 2 exemplare

In cerere se precizează tipul si numărul aparatelor de utilizare, debitul instalat aferent şi adresa punctului de consum.
In termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, SC GAZ EST SA  comunică acordul sau refuzul justificat privind accesul la sistem . 
Acordurile de acces la SD se elibereaza pe baza de semnatura in urmatoarele locatii :
-sediul SC GAZ EST SA  - Biroul Unic pentru abonatii din municipiul Vaslui, com. Muntenii de Jos, Costesti, Deleni, Banca, Tutova, Rosiesti si Lipovat ;
-sediul District Husi- Relatii cu publicul pentru abonatii din municiul Husi ;
-sediul District Negresti- Relatii cu publicul pentru abonatii din orasul Negresti.
FORMULAR CERERE ACORD ACCES LA SD – PERSOANE FIZICE
FORMULAR CERERE ACORD ACCES LA SD – PERSOANE JURIDICE

 

BLOCURI

In functie de regimul juridic, solicitantii vor anexa la cererea de obtinere a Acordului de acces la sistemul de distributie gaze naturale urmatoarele documente:

 

Persoane fizice : 
- act de identitate – copie
- act de proprietate al locuintei - copie. 
- acordul proprietarilor ( locatarilor de pe scara de bloc care sunt racordati prin instalatii individuale la instalatia de utilizare gaze naturale comuna de pe casa scarii)

Persoane juridice: 
- actele societatii : certificat de inmatriculare, cod fiscal, certificat de inregistrare – copie 
- actul de detinere al spatiului - copie, 
- plan de situatie scara 1:500 in 2 exemplare. 
- acordul proprietarilor ( locatarilor de pe scara de bloc care sunt racordati prin instalatii individuale la instalatia de utilizare gaze naturale comuna de pe casa scarii).

In cerere se precizează tipul si numărul aparatelor de utilizare, debitul instalat aferent şi adresa punctului de consum.
In termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, SC GAZ EST SA  comunică acordul sau refuzul justificat privind accesul la sistem . 
Acordurile de acces la SD se elibereaza pe baza de semnatura in urmatoarele locatii :
-sediul SC GAZ EST SA  - Biroul Unic pentru abonatii din municipiul Vaslui, com. Muntenii de Jos, Costesti, Deleni, Banca, Tutova, Rosiesti si Lipovat ;
-sediul District Husi- Relatii cu publicul pentru abonatii din municiul Husi ;
-sediul District Negresti- Relatii cu publicul pentru abonatii din orasul Negresti.

FORMULAR CERERE ACORD ACCES LA SD – PERSOANE FIZICE
FORMULAR CERERE ACORD ACCES LA SD – PERSOANE JURIDICE

 

MODIFICĂRI

In cazul in care un abonat doreste sa modifice configuratia instalatiei de utilizare gaze naturale pusa in functiune ( modificarea traseului conductei gaze naturale sau modificarea amplasamentului consumatorilor de gaze naturale pusi in functiune) se solicita Operatorului SC GAZ EST SA un « Aviz tehnic de modificare a instalatiei de utilizare gaze naturale ». ( cererea se va face folosind formularul  pentru Acordul de acces la SD).
In functie de regimul juridic, solicitantii vor anexa la cerere urmatoarele documente:

Persoane fizice : 
-act de identitate – copie
-act de proprietate al locuintei - copie. 

Persoane juridice: 
- actele societatii : certificat de inmatriculare, cod fiscal, certificat de inregistrare – copie 
- actul de detinere al spatiului - copie, 
- plan de situatie scara 1:500 in 2 exemplare. 

In cerere se precizează tipul si numărul aparatelor de utilizare existente ( puse in functiune) debitul instalat aferent , modificarile dorite şi adresa punctului de consum.
In termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, SC GAZ EST SA  va elibera Avizul tehnic de modificare a instalatiei de utilizare.
Acordurile de acces la SD se elibereaza pe baza de semnatura in urmatoarele locatii :
-sediul SC GAZ EST SA  - Biroul Unic pentru abonatii din municipiul Vaslui, com. Muntenii de Jos, Costesti, Deleni, Banca, Tutova, Rosiesti si Lipovat ;
-sediul District Husi- Relatii cu publicul pentru abonatii din municiul Husi ;
-sediul District Negresti- Relatii cu publicul pentru abonatii din orasul Negresti.

 

RENOMINALIZĂRI

In cazul in care Acordul de acces la SD emis pentru un abonat este la limita termenului de valabilitate ( ultimele 30 zile),  pentru prelungirea acestuia cu inca 12 luni, beneficiarul va  depune la sediul SC GAZ EST SA Vaslui – Biroul Unic o solicitare in acest sens.
In cazul in care valabilitatea Acordului de acces la SD emis pentru un abonat a expirat, este necesara obtinerea unei renominalizari. Pentru obtinerea renominalizarii Acordului de acces la SD se va parcurge aceeasi procedura ca la solicitarea initiala, respectiv depunerea cererii pentru obtinerea Acordului de acces la SD.
In functie de regimul juridic, solicitantii vor anexa la cererea de obtinere a Acordului de acces la sistemul de distributie gaze naturale urmatoarele documente:

 Persoane fizice : 
-act de identitate – copie
-act de proprietate al locuintei - copie. 

Persoane juridice: 
- actele societatii : certificat de inmatriculare, cod fiscal, certificat de inregistrare – copie 
- actul de detinere al spatiului - copie, 
- plan de situatie scara 1:500 in 2 exemplare

In cerere se precizează tipul si numărul aparatelor de utilizare, debitul instalat aferent şi adresa punctului de consum.
In termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, SC GAZ EST SA  comunică acordul sau refuzul justificat privind accesul la sistem . 
Acordurile de acces la SD se elibereaza pe baza de semnatura in urmatoarele locatii :
-sediul SC GAZ EST SA  - Biroul Unic pentru abonatii din municipiul Vaslui, com. Muntenii de Jos, Costesti, Deleni, Banca, Tutova, Rosiesti si Lipovat ;
-sediul District Husi- Relatii cu publicul pentru abonatii din municiul Husi ;
-sediul District Negresti- Relatii cu publicul pentru abonatii din orasul Negresti.

 

SUPLIMENTĂRI

Pentru suplimentarea numarului de aparate de utilizare gaze naturale se solicita Operatorului SC GAZ EST SA un nou Acord de acces la SD pentru noii consumatori. ( formularul folosit este acelasi ca pentru solicitarea initiala).
In functie de regimul juridic, solicitantii vor anexa la cererea de obtinere a Acordului de acces la sisitemul de distributie gaze naturale urmatoarele documente:

 Persoane fizice : 
-act de identitate – copie
-act de proprietate al locuintei - copie. 

Persoane juridice: 
- actele societatii : certificat de inmatriculare, cod fiscal, certificat de inregistrare – copie 
- actul de detinere al spatiului - copie, 
- plan de situatie scara 1:500 in 2 exemplare. 

In cerere se precizează tipul si numărul aparatelor de utilizare existente ( puse in functiune) si noilor aparate de utilizare pentru care solicita suplimentarea rezervarii de capacitate, debitul instalat aferent şi adresa punctului de consum.

In termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării, SC GAZ EST SA  comunică acordul sau refuzul justificat privind accesul la sistem .
Acordurile de acces la SD se elibereaza pe baza de semnatura in urmatoarele locatii :
-sediul SC GAZ EST SA  - Biroul Unic pentru abonatii din municipiul Vaslui, com. Muntenii de Jos, Costesti, Deleni, Banca, Tutova, Rosiesti si Lipovat ;
-sediul District Husi- Relatii cu publicul pentru abonatii din municiul Husi ;
-sediul District Negresti- Relatii cu publicul pentru abonatii din orasul Negresti.
FORMULAR CERERE ACORD ACCES LA SD – PERSOANE FIZICE
FORMULAR CERERE ACORD ACCES LA SD – PERSOANE JURIDICE