Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

CONTRACTE DE FURNIZARE

  1. ABONAȚI CASNICI

Contractele de furnizare se încheie în baza Ordinului nr. 77/2009 emis de ANRE, privind aprobarea contractului-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici.

Actele necesare pentru încheierea unui contract la abonaţii casnici:

Drepturile consumatorului casnic:

a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractuale;

b) să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii;

c) să solicite informaţii cu privire la serviciul de furnizare reglementată;

d) drepturile corelative obligaţiilor furnizorului.

Obligaţiile consumatorului casnic:

a) să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum şi a eventualelor majorari de întârziere;

b) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare;

c) să suporte cheltuielile legate de instalaţia de utilizare;

d) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice, precum şi celelalte instalaţii ale operatorului de sistem;

e) să efectueze modificările instalaţiei numai pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori autorizaţi;

f) să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare;

g) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare;

h) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contract.

 2. ABONAȚI NONCASNICI

S.C. GAZ EST S.A. încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale cu abonaţii non-casnici.

Actele necesare pentru încheierea unui contract la abonaţii noncasnici:

Drepturile consumatorului noncasnic:

a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;

b) să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;

c) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să solicite modificarea graficului de furnizare cu cel puțin două zile anterioare zilei/săptămânii pentru care solicită modificarea;

e) să aibă acces pentru decontare la aparatele de măsurare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezența personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuție;

f) toate celelalte drepturi corelative obligațiilor furnizorului.

Obligațiile consumatorului noncasnic:

a) să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale şi eventuale majorări de întârziere;

b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) să nu revândă gazele naturale contractate;

d) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;

e) să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, în limitele stipulate în prezentul contract, pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5;

f) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

g) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;

h) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în prezentul contract;

i) pentru consumatorii noncasnici a căror activitate se caracterizează prin continuitate, acestia sunt obligaţi, prin natura activităţii desfăşurate, să utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitării furnizării gazelor.

 

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA ABONATULUI

 

ACTE NECESARE PENTRU TRECEREA ABONATULUI DE LA CONTORIZARE COMUNĂ LA CEA INDIVIDUALĂ