Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

Pentru GAZ EST, responsabilitate socială a întreprinderii reprezintă un angajament care trebuie onorat. Compania Gaz Est face dovada respectului susţinut faţă de mediul înconjurător şi comunităţile în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea, eficienţa energetică fiind o soluţie viabilă pentru economisirea resurselor naturale şi protejarea mediului înconjurător.

Nu puţine sunt demersurile prin care firma încearcă să reducă impactul activităţii sale asupra mediului înconjurător. Astfel, Gaz Est susţine reducerea noxelor de monoxid de carbon prin înlocuirea centralelor termice cu centrale de generaţie nouă, respectiv cu centrale termice în condensare, acestea din urmă înregistrând un consum mai mic de combustibil. De asemenea, Gaz Est militează pentru anveloparea spaţiilor de locuit, ceea ce ar avea drept rezultat final reducerea consumului de energie. Şi, nu în ultimul rând, compania promovează utilizarea panourilor solare şi fotovoltaice pentru prepararea apei calde menajere.

Un alt aspect de menţionat în acest sens se referă la faptul că, ţinând cont de harta surselor regenerabile de energie disponibile pe regiuni,Gaz Est a depus eforturi în vederea obţinerii de noi licenţe şi pentru alte sectoare de activitate, primind astfel recent licenţa ANRE pentru furnizarea de biogaz şi biometan, fapt care dovedeşte şi preocuparea companiei faţă de responsabilitatea sa socială, investind resurse în alternative dedicate energiei verzi.

Trebuie menţionate şi campaniile de educare a unui comportament prietenos cu mediul înconjurător şi la nivelul şcolilor. Compania organizează activităţi în care sunt implicaţi elevi din şcolile vasluiene în cadrul cărora aceştia descoperă detalii despre activitatea firmei dar şi despre pericolele la care sunt expuşi şi despre importanţa utilizării raţionale a resurselor şi a protejării mediului înconjurător.

Eficienţa energetică este un obiectiv complex spre care converg activităţi din toate etapele lanţului energetic. Însă există o serie de măsuri cât se poate de simple şi de eficiente, care stau la îndemâna fiecărui abonat. Iată ce recomandă GAZ EST abonaţilor săi pentru a înregistra un consum mai mic de gaze naturale şi pentru a obţine un nivel cât mai ridicat de eficienţă energetică:

Compania Gaz Est foloseşte orice cale de comunicare pentru a-şi convinge abonaţii că eficienţa energetică se bazează de fapt pe o optimizare a consumului, o utilizare cât mai raţională a energiei prin mijloace cât mai eficiente. Eficienţa energetică înseamnă practic costuri mai mici pentru consumatori şi un mediu mai curat pentru noi toţi.

 

Mai multe informaţii despre eficienţa energetică, găsiţi pe site-urile următoarelor agenţii şi instituţii ale căror domenii de activitate converg spre aceeaşi ţintă: ENERGIE şi EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.