Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

Revizii


Conducte și branșamente Revizia periodică a conductelor şi branşamentelor se realizează la intervale de maxim 10 ani, conform planului anual de revizii aprobat. La revizia periodică a conductelor și branșamentelor, se efectuează următoarele operaţiuni: curățarea tijelor de acționare a robineților, curățarea

Lucrari programate


I. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF) A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE Operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare, să depună Documentatia PIF la sediul operatorului S.C.

Lucrari la solicitarea beneficiarului


SISTARE FURNIZARE Sistarea furnizării gazelor naturale la consumatori se va face prin închiderea robineţilor din instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare, în următoarea ordine: se închide robinetul de contor; se închide robinetul de incendiu; se închide robinetul de branşament. Punerea în funcţiune a

Modificari instalatii


Modificarea instalației de gaze naturale implică parcurgerea următoarelor etape: abonatul va depune la S.C. GAZ EST S.A. – Serviciul ASD o Solicitare privind modificarea instalaţiei de utilizare. Descarcati de aici formularul pentru persoane fizice si perosane juridice . în baza avizului tehnic de modificare emis de S.C. GAZ EST S.A., solicitantul va contacta o

Dezafectari


Pentru scoaterea definitivă din funcțiune a unei conducte, se parcurg următoarele etape: evacuarea gazelor naturale din conductă; tăierea capetelor conductei; obturarea cu capace sudate a capetelor. Pentru scoaterea definitivă din funcțiune a unui branșament se parcurg următoarele etape: evacuarea gazelor naturale din branșament; tăierea

Modernizare


MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil, prin sondaj, starea tehnică a conductelor, stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă. Efectuarea intervenţiilor sau executarea

Monitorizarea echipamentului de masurare


În cazul în care un abonat are suspiciuni privind corecta funcționare și înregistrare a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale, acesta va face o solicitare scrisă către S.C. GAZ EST S.A. Vaslui privind monitorizarea funcționării acestuia. Serviciul Mentenanță-Distribuție va stabili de comun acord cu solicitantul