Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

VERIFICĂRI APARATE

In conformitate cu prescriptiile tehnice PTA1 – 2002 art. 6.1 pct 13:
„utilizatorul final are obligatia sa supuna aparatele consumatoare de combustibili gazosi (centrala termica) unor verificari periodice cel putin o data la 2 ani, din momentul incetarii garantiei asigurate de vanzator”
Verificarea este necesara pentru a fi siguri ca echipamentul ( centrala termica) satisface cerintele de siguranta in funtionare.

Activitatea consta intr-un ansamblu de operatiuni si incercari menite sa constate starea de functionare in conditii de siguranta a aparatului, aptitudinea cu care indeplineste rolul functional, conform specificatiilor producatorului, precum si eficienta dispozitivelor de protectie si reglare din sistemul de automatizare.
In functie de rezultatele obtinute, VTP-ul poate avea una dintre cele doua hotarari posibile :
-     Se admite continuarea utilizarii, 
sau
-     Se interzice functionarea in continuare a aparatului ;
Rezultatele se consemneaza intr-un ,,Raport de  verificari, incercari si probe in vederea autorizarii functionarii aparatului’’. 
Raportul de verificare in vederea autorizarii functionarii aparatului, cu rezultatul ADMIS, in termen de valabilitate, se va prezenta delegatilor operatorului SC GAZ EST SA la data efectuarii verificarii periodice/reviziei tehnice a instalatiei de utilizare .
Reglementarile tehnice aplicabile in vigoare ( atat in domeniul gazelor naturale cat si prescriptiile ISCIR) prevad ca centralele termice neautorizate ISCIR privind functionarea sau cele la care verificarea tehnica periodica nu este facuta in termenul de 2 ani vor fi decuplate de la alimentarea cu gaze naturale pana la remedierea situatiei.
Cerintele legale privind montarea , punerea in functiune, exploatarea, verificarea tehnica periodica, repararea, service-ul , garantia si siguranta in exploatare a centralelor termice se adreseaza in egala masura prestatorilor de specialitate , autorizati de ISCIR, si utilizatorilor finali.

Obligatiile utilizatorului


Despre obligativitatea efectuarii acestor verificari tehnice periodice, utilizatorul va fi informat de catre personalul autorizat ISCIR la instruirea initiala, cu ocazia primei puneri in functiune a centralei termice si inmanarii si semnarii livretului aparatului.
Semnarea acestui livret  semnifica insusirea de catre acesta a obligatiei de a supune aparatul verificarii tehnice periodice si de a nu il utiliza in lipsa autorizatiei de functionare.
Utilizatorul are obligatia de a pastra in bune conditii livretul aparatului, care evidentiaza verificarile tehnice periodice si descrie conditiile de exploatare pe toata durata de serviciu a centralei termice, de la prima punere in functiune si pana la scoaterea din uz a acesteia.

 

DETECTOARE AUTOMATE DE GAZE NATURALE

Conform art. 8.3. alin (2) din NTPE aprobate prin Ord. presedintelui ANRE nr.5/2009:
- pentru cazul in care geamurile au o grosime mai mare de 4mm sau sunt de constructie speciala ( securizat, thermopan, etc) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% metan (CH4) in aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere ( electroventil) al conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

Din punct de vedere constructiv, detectoarele automate cuprind o electrovalva ce se montează în afara imobilului, langă contorul de gaze si un senzor care se montează la trei metri cel mult depărtare de sursa de foc şi la 30 de centimetri maximum, de tavan. În cazul în care centrala termică si/sau sobele sunt instalate în altă încăpere decat bucătăria (unde se află aragazul), este necesară instalarea a mai multi senzori pentru fiecare echipament ( incapere in care sunt montati consumatori de gaze naturale) în parte.

Senzorul are un sistem de semnalizare sonor, avertizand instantaneu asupra eventualelor scurgeri de gaz şi transmite un impuls electric electrovalvei care intrerupe automat furnizarea gazelor naturale.