Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

Pentru a vă putea racorda la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, trebuie să parcurgeţi următoarele etape:

 

1: Veţi depune cererea de racordare la rețeaua de distribuție şi cererea pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie gaze naturale

Depuneți cererile completate la Biroul unic din cadrul S.C. GAZ EST S.A.

 

În cazul CLIENȚILOR NONCASNICI, cererile vor fi însoțite de următoarele documente:

a)      copia certificatului de înmatriculare;

b)      copia actului de deţinere a spaţiului;

c)      acordul proprietarului, după caz;

d)      planul de situaţie, scara 1:500 în 2 exemplare.

 

În cazul CLIENȚILOR CASNICI, cererile vor fi însoțite de următoarele documente:

a)      copie B.I./C.I. ;

b)      copia actului de deţinere a spaţiului;

c)      acordul proprietarului, după caz.

 

2: Veţi primi răspuns la solicitarea dvs.

După depunerea cererii, aveţi garanţia unui răspuns din partea noastră în max. 30 zile.

Dacă pe strada punctului de consum nu există conductă de gaze naturale, Gaz Est va efectua un studiu de eficiență tehnico-economică, numai în localitățile unde deținem licență pentru distribuția de gaze naturale; nu fac obiectul acestui studiu abonaţii racordaţi sau care urmează să fie racordaţi în sistemul de distribuţie al altor companii. În situaţia în care investiţia pentru realizarea unei conducte se dovedeşte a fi una rentabilă, costurile lucrării vor fi suportate de societatea noastră; în caz contrar, va trebui să participaţi cu o cotă-parte la finanţarea lucrării, în baza încheierii unui protocol privind realizarea investiţiei.

Dacă pe strada unde este situat punctul de consum există conductă de gaze naturale dar imobilul nu este racordat, se eliberează acordul de acces la sistemul de distribuţie, calculându-se tariful de racordare pentru realizarea unui branşament, conform HG nr. 1043/2004.

 

3: Veți semna contractul de racordare

După semnarea contractului de racordare cu Gaz Est, trebuie să achitaţi min. 40% din valoarea tarifului de racordare. Ulterior, Gaz Est se va ocupa de obţinerea tuturor avizelor necesare executării lucrărilor de branşament.

 

4: Se vor executa lucrările de branşament

Branșamentul va fi executat de Gaz Est iar lucrările la instalația interioară pot fi realizate doar de o firmă autorizată ANRE. Pentru montarea/instalarea unei centrale termice, trebuie să contactați o firmă autorizată ISCIR.

 

5: Punerea în funcţiune

Punerea în funcțiune a instalației de utilizare se va realiza în max. 7 zile de la depunerea dosarului întocmit de firma autorizată ANRE care v-a proiectat și executat instalația.