Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

Accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim reglementat conform prevederilor HG 1043/2004-Anexa 2. Solicitarea accesului la sistemul de distribuţie gaze naturale pentru consumatorii finali se face către operatorul sistemului de distribuţie la care se racordează, prin depunerea unei cereri de acord de acces la sistemul de distribuţie (formular tipizat) la sediul S.C. GAZ EST S.A. – Biroul Unic.

 

Etapele procesului de racordare:

  1. Depunerea cererii de acord de acces si a cererii de racordare la sistemul de distribuție la sediul SC GAZ EST SA – Biroul Unic. Formularele sunt tipizate şi se găsesc la Biroul unic sau se pot descarca de pe site sectiunea Acord acces la sistem.
  2. Emiterea acordului de acces la sistemul de distribuție se realizează în termen de 30 zile de la depunerea cererii de acord de acces (termenul de valabilitate a Acordului de acces este de 12 luni de la data emiterii). La Acordul de acces la SD se anexeaza urmatoarele documente:

         tariful de racordare la sistemul de distributie;

         graficul de plată a tarifului de racordare;

         precontractul de racordare la sistemul de distribuție în 2 exemplare;

         precontractul de furnizare in 2 exemplare.

 

  1. Depunerea cererii de racordare la sistemul de distribuție (pentru noii abonați). Termenul limită de depunere a cererii de racordare este de 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acordului de acces.

 

  1. Încheierea contractului-cadru de racordare la sistemul de distribuție și achitarea tarifului de racordare. Tariful de racordare se calculează conform algoritmului de calcul stabilit prin HG 1043/2004, Anexa 2. Pentru încheierea contractului de racordare, solicitantul va depune la sediul S.C. GAZ EST S.A. – Biroul unic un exemplar din precontractul de racordare primit, anexa la Acordul de acces la sistemul de distribuție, însușit prin semnatură. La data depunerii contractului de racordare semnat la Biroul unic, solicitantul va achita cel puţin rata1 din tariful de racordare, conform graficului de plată, anexă la Acordul de acces la sistemul de distribuție.

 

  1. Proiectarea, execuţia şi recepţia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. În conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANRE nr. 32/2012, proiectarea, execuția și recepția tehnică a instalației se vor realiza de către operatori economici autorizați ANRE pentru acest tip de lucrări, în baza contractelor de prestări servicii încheiat între părți și a acordului de acces la sistemul de distribuție emis de S.C. GAZ EST S.A. 

 

Societățile comerciale autorizate ANRE pentru proiectarea și executia instalațiilor de utilizare gaze naturale cu sediul în județul Vaslui sunt:

Nr. crt.

Societate

Sediu, telefon/fax

Localitate / Județ

Tip autorizatie

 

AQUASERV BARLAD

Str. 1 Decembrie, nr. 22 
0235 / 411306

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

C&A CONSULTING VASLUI

Str. 1 Decembrie nr. 1 
0235 / 312725

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

CASIGAZ

Str. I. Gh. Duca, nr. 41 
0335 / 809114,

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

DAN-DORU IMPEX BARLAD

Str. Ioan Voda, nr. 20 
0235-4217840235-421784

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

INSTALATII SERVIS DANILA BIRLAD

Str. Ioan Popescu, nr. 43 
0235 / 421182

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

METROPOL

Str. Fagului, nr.3, bl. D1-8, sc. 6, parter, ap.1 
0235 / 420776

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

MIVCONST BIRLAD

Str. Carpati, nr. 4A 
0335411985 / 0335415404

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

PROGAZ INSTALATII VASLUI

Str. Donici nr. 21, sc. B, ap. 19, parter 
0235 / 312811 / 312957,

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

TERMOLUX

Str. N. Iorga, bl.71, sc. B, ap.18, parter 
0235 / 361457

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

UNISERV VASLUI

Str. Stefan cel Mare ( lânga statia pompare Ilvas) 
0235 / 310689

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

VASPOST VASLUI

Str. Traian, bl. 328, sc. D, parter, ap. 19 
0235 / 361267

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

  1. Punerea în funcțiune a instalației de utilizare şi încheierea contractului de furnizare gaze naturale pentru noii consumatori de gaze naturale şi achitarea taxelor de deschidere (punerea în funcţiune a consumatorilor).Operatorul economic care a executat instalaţia de utilizare are obligatia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie tehnică a instalaţiei de utilizare, să depună la sediul S.C. GAZ EST S.A. – Biroul Unic documentaţia de punere în funcţiune (PIF) în vederea programării punerii în funcţiune a instalaţiei. Data programată pentru punerea în funcţiune se stabileşte la depunerea dosarului PIF după urmatoarele criterii:

         în termen de 7 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 m3/h;

         în termen de 15 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mari de 250 m3/h.

Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare se va realiza de către reprezentanţii S.C. GAZ EST S.A. în prezenţa delegatului operatorului economic care a executat lucrările.

La punerea în funcțiune a instalației de utilizare, beneficiarul va prezenta delegatului S.C. GAZ EST S.A. un exemplar din contractul de furnizare însușit prin semnătura. În cazul în care beneficiarul nu prezintă contractul de furnizare semnat, nu se va face punerea în funcțiune a instalației.

În cazul in care la data solicitarii de punere in functiune a instalatiei de utilizare, instalatia de racordare (bransamentul) nu a fost receptionata si pusa in functiune, termenul de punere in functiune se decaleaza pana la data punerii in functiune a instalatiei de racordare. In acest caz punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale se va face concomitent cu instalatia de racordare

 

 

Societate

Sediu, telefon/fax

Localitate / Județ

Tip autorizatie

 

AQUASERV BARLAD

Str. 1 Decembrie, nr. 22 
0235 / 411306

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

C&A CONSULTING VASLUI

Str. 1 Decembrie nr. 1 
0235 / 312725

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

CASIGAZ

Str. I. Gh. Duca, nr. 41 
0335 / 809114,

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

DAN-DORU IMPEX BARLAD

Str. Ioan Voda, nr. 20 
0235-4217840235-421784

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

INSTALATII SERVIS DANILA BIRLAD

Str. Ioan Popescu, nr. 43 
0235 / 421182

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

METROPOL

Str. Fagului, nr.3, bl. D1-8, sc. 6, parter, ap.1
0235 / 420776

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

MIVCONST BIRLAD

Str. Carpati, nr. 4A 
0335411985 / 0335415404

Barlad / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

PROGAZ INSTALATII VASLUI

Str. Donici nr. 21, sc. B, ap. 19, parter 
0235 / 312811 / 312957,

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

TERMOLUX

Str. N. Iorga, bl.71, sc. B, ap.18, parter 
0235 / 361457

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

UNISERV VASLUI

Str. Stefan cel Mare (lânga statia pompare Ilvas) 
0235 / 310689

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare

 

VASPOST VASLUI

Str. Traian, bl. 328, sc. D, parter, ap. 19 
0235 / 361267

Vaslui / Vaslui

Proiectare instalatii de utilizare

Executie instalatii de utilizare