Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

Conducte și branșamente

Revizia periodică a conductelor şi branşamentelor se realizează la intervale de maxim 10 ani, conform planului anual de revizii aprobat.

La revizia periodică a conductelor și branșamentelor, se efectuează următoarele operaţiuni:

În cazul conductelor de distribuție și a branșamentelor aeriene, suplimentar se vor efectua următoarele operațiuni:

  1. verificarea stabilității dispozitivelor de sustinere (stâlpi/suporți de susținere, console etc.);
  2. verificarea integrității tuburilor de protecție;
  3. verificarea stării stratului de grund și vopsea aplicat conductelor și refacerea acestuia acolo unde este cazul;
  4. verificarea stării dispozitivelor de separare electroizolante (flanșe sau nipluri electroizolante).

Stații

Staţiile de reglare de sector (SRS), staţiile de reglare-măsurare (SRM) şi posturile de reglare (PRM), indiferent de capacitate, se revizuiesc la intervale de maxim 2 ani, conform planului anual de revizii aprobat.

Revizia staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare constă, în principal, din:

Operaţiile de revizie a staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare încep după anunţarea consumatorilor privind întreruperea sau limitarea alimentării cu gaze naturale, cu cel puţin 48 ore înainte.

Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare, repunerea în funcţiune se face după obţinerea confirmării scrise a delegatului consumatorului, care garantează că robineții tuturor punctelor de ardere sunt închise. Controlul etanşeităţii tuturor îmbinărilor între elementele componente se face cu spumă de săpun sau cu detectorul portabil de gaze naturale.

Manevrarea elementelor de închidere şi folosirea ocolitorului precum şi a refulatoarelor staţiilor de reglare-măsurare, a staţiilor de reglare de sector şi a posturilor de reglare se fac numai de personalul operatorului sistemului de distribuție. Robinetele de pe ocolitor se sigilează pe poziţia închis.

Dotările obligatorii în SRM și SRS sunt:

  1. materiale PSI, respectiv lădiță cu nisip, lopată, stingătoare de incendiu;
  2. planul SRM/SRS (afișat în interiorul stației);
  3. instrucțiuni de exploatare;
  4. plăcuțe avertizoare.

Măsuri suplimentare la execuția lucrărilor:

în cazul SRM/SRS-urilor nesupravegheate, uşile clădirilor şi nişelor se vor închide cu cheie sau lacăt.