Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

Conform prevederilor Legii gazelor nr.123/2012, consumatorii de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, în termen de 21 zile de la data solicitării.

 

Pentru CONSUMATORII NONCASNICI, schimbarea furnizorului de gaze naturale implică următoarele etape:

1. Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

Vă oferim mai multe informații privind furnizorul de gaze naturale și recomandările noastre pentru alegerea acestuia pe http://gazest.ro/alegerea-furnizorului.html

Solicitați elaborarea unei oferte de preț adaptate necesităților dvs. de consum completând formularul de CERERE DE OFERTĂ, pe care ni-l puteți trimite pe adresa office@gazest.ro. În cel mai scurt, veți primi răspunsul nostru care sperăm că va veni în întâmpinarea așteptărilor dvs. Va fi primul pas spre colaborarea cu GAZ EST.

Iată care sunt actele pe care trebuie să ni le transmiteţi în vederea schimbări furnizorului de gaze naturale:

a)      copie după CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE;

b)      copie după ACTUL DE DEŢINERE A SPAŢIULUI;

c)      copie după ULTIMA FACTURĂ de la vechiul furnizor (opţional);

d)      CERERE REZILIERE CONTRACT (de la vechiul furnizor);

e)      CERERE DE ÎNCHEIERE A UNUI CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE (adresată noului furnizor).

 

 

2. Încheierea contractului de furnizare cu GAZ EST, noul dvs. furnizor, şi rezilierea contractului de furnizare cu vechiul furnizor

În calitate de client final de gaze naturale, aveţi posibilitatea să încheiaţi contractul de furnizare negociată cu furnizorul nou în următoarele variante:

a) cu servicii incluse, prin includerea în preţul final, pe lângă preţul de furnizare negociată a gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, după caz, a tarifului de transport, de distribuţie (pentru consumatorii conectaţi în sistemul de distribuţie) şi de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) fără servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată la preţul de furnizare negociată.

 

3. Notificarea distribuitorului și transferul capacității rezervate. Achitarea tuturor obligațiilor de plată față de vechiul furnizor

Odată ce am devenit noul dvs. furnizor, Gaz Est notifică distribuitorului faptul că vom deveni furnizorul dvs. începând cu data convenită de comun acord. De asemenea, se va notifica distribuitorului capacitatea predată/preluată aferentă consumatorului noncasnic de gaze naturale care schimbă furnizorul. Dumneavoastră aveți obligația achitării sumelor datorate vechiului furnizor.

 

4. Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale

Gaz Est, împreună cu distribuitorul vor consemna, într-un proces verbal, indexul contorului dumneavoastră. Această citire şi consemnare va fi efectuată în ziua stabilită cu noul furnizor ca dată a schimbării, respectiv în ziua în care acesta începe să vă furnizăm gaze naturale.

 

Pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale, CONSUMATORII CASNICI vor parcurge următoarele etape:

1. Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

Vă oferim mai multe informații privind furnizorul de gaze naturale și recomandările noastre pentru alegerea acestuia pe http://gazest.ro/alegerea-furnizorului.html

Solicitați elaborarea unei oferte de preț adaptate necesităților dvs. de consum completând formularul de CERERE DE OFERTĂ, pe care ni-l puteți trimite pe adresa office@gazest.ro. În cel mai scurt, veți primi răspunsul nostru care sperăm că va veni în întâmpinarea așteptărilor dvs. Va fi primul pas spre colaborarea cu GAZ EST.

Iată care sunt actele pe care trebuie să ni le transmiteţi în vederea schimbări furnizorului de gaze naturale:

a)      Copie B.I./C.I.;

b)      Copie după ACTUL DE PROPRIETATE;

(contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de închiriere etc.)

c)      Copie după ULTIMA FACTURĂ de la vechiul furnizor (opțional);

d)      CERERE REZILIERE CONTRACT (de la vechiul furnizor);

e)      CERERE DE ÎNCHEIERE A UNUI CONTRACT DE FURNIZARE GAZE NATURALE (adresată noului furnizor).

 

2. Încheierea contractului cu GAZ EST, noul dvs. furnizor, şi rezilierea contractului cu actualul furnizor

În urma negocierii şi a stabilirii, de comun acord, a preţului şi a clauzelor, încheiaţi contractul de furnizare a gazelor naturale, ținând cont de preavizul de 21 de zile necesar denunțării unilaterale, pentru rezilierea contractului încheiat cu actualul furnizor.

Notificaţi, în scris, actualului furnizor intenţia dumneavoastră de reziliere a contractului de furnizare, respectând termenul şi condiţiile contractuale de denunţare unilaterală. Vă recomandăm să obțineți de la vechiul furnizor o confirmare în scris a primirii notificării dumneavoastră.

 

3. Achitarea tuturor obligațiilor de plată față de actualul furnizor

Achitați toate facturile emise de către vechiul furnizor, mai puțin cele care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. În caz contrar, este posibil ca schimbarea furnizorului să nu se producă, vechiul furnizor putând refuza rezilierea contractului până la plata facturilor restante.

 

4. Determinarea indexului contorului

Gaz Est, împreună cu distribuitorul vor consemna, într-un proces verbal, indexul contorului dumneavoastră. Această citire şi consemnare va fi efectuată în ziua stabilită cu noul furnizor ca dată a schimbării, respectiv în ziua în care acesta începe să vă furnizăm gaze naturale.