Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

INTREBARI FRECVENTE

Consumul lunar de gaze poate fi transmis prin AUTOCITIREA contorului in primele 5 zile ale lunii pentru luna anterioara de consum. Puteti comunica indexul autociti ONLINE pe www.gazest.ro–Contul meu sau TELEFONIC la 0235.34.34.34 si 0800.82.28.82(gratuit).

Ținem să vă reamintim că, indiferent de opțiunea aleasă (autocitire/consum personalizat), indexul contorului dvs. va fi citit de către reprezentanții operatorului de distribuție Gaz Est o dată la trei luni, pentru regularizarea consumului cu cea mai mare acuratețe.

Termenul de plata este de 30 zile calendaristice de la data editarii facturii. In cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare, termenul de socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.

Factura de gaze naturale se poate plăti: online, prin debit direct, internet/mobile banking, bancomate, automate de plată, precum și numerar la terminalele PayPoint și un-doi Centru de plăți sau la casieriile Gaz Est.

Bancile prin intermediul carora se poate face plata sunt:BT, BRD, CEC BANK, UNICREDIT BANK,  BCR, ALPHA BANK, GARANTI BANK, RAIFFEISEN BANK, TREZORERIE.

Plata ONLINE  se face prin contul deschis pe www.gazest.ro prin LIBRA PAY.

Daca ati facut plati eronate in avans sau daca la citirile de regularizare pentru consumul de gaze naturale soldul dumneavoastra este negativ, aveti posibilitatea sa solicitati returnarea sumei, in functie de optiune, astfel:

-prin prezentarea la casieria GAZ EST SA avand la dumneavoastra actul de identitate in original si copie;

sau

-prin transmiterea unei notificari in scris care sa includa datele pentru transferul bancar: Nume Prenume, CNP, nr. IBAN si Banca la care aveti deschis contul.

Pentru implementarea schemelor de sprijin prevazute in cadrul OUG nr.27/2022, modificata prin OUG nr.119/2022 si completata prin legea nr.357/2022, privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de gaze naturale in perioada 01 aprilie 2022 – 31 martie 2025, facturile aferente consumului lunar vor fi transmise clientilor in a doua jumatate a lunii urmatoare.

Clientul final poate afla in orice moment soldul facturii apeland numarul de CALL CENTER 031.131.55.00 – tasta 6 (consumuri si facturi).

Se poate retransmite indexul corect, pana la data emiterii facturii, pe adresa de e-mail facturare@gazest.ro.

Conform ordinului ANRE nr.16/2015, puteti depune o plangere legata de modul de desfasurare a activitatii de furnizare gaze naturale astfel:

- in scris, la birourile de relatii cu clientii;

- telefonic prin CALL CENTER- robot telefonic 031.131.55.00 sau prin fax 0235316188;

- pe e-mail office@gazest.ro;

- completind formularul de pe http://gazest.ro/consumatori.html;

- prin posta pe adresa str. Calugareni, nr.43, loc. Vaslui.

In cazul în care nu transmiteți indexul autocitit, factura se va emite în baza consumului estimat prevăzut în Anexa nr. 1 la Contractul-cadru pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial la clienții casnici/noncasnici, cu regularizare odată la 3 luni.

În Anexa nr. 1 la Contractul-cadru pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial la clienții casnici/noncasnici se regăsește PROGRAMUL DE CONSUM care conține profilul de consum anual pentru clientul casnic/noncasnic stabilit de furnizor și care, la cererea clientului, poate fi personalizat.

În acest sens, trebuie doar să ne comunicați propriul profil de consum pe care îl vom utiliza în vederea facturării atunci când nu puteți transmite indexul autocitit. De asemenea, profilele de consum aplicabile clienților casnici/noncasnici din furnizarea și distribuția GAZ EST se regăsesc și pe pagina noastră de internet www.gazest.ro

Poți schimba furnizorul prin accesarea platformei online ANRE pe posf.ro.

Procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale stabilește etapele procesului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în proces. Procesul de schimbare a furnizorului reprezintă totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de gaze naturale clientul final decide denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare cu un furnizor nou. În situația schimbării furnizorului, intrarea în vigoare a noului contract se produce în prima zi după expirarea unui interval de 24 de ore de la iniţierea procedurii, interval necesar pentru finalizarea demersurilor tehnice şi administrative necesare trecerii de la un furnizor la altul. Etapele procesului de schimbare a furnizorului de gaze naturale pentru clienții casnici și noncasnici sunt descrise aici.

1. In cazul clientilor casnici/noncasnici, furnizarea gazelor naturale se sistează din motivul neplatii facturii in termenul stabilit in contract.

In cazul clientilor casnici, furnizarea gazelor naturale se sistează începând cu a 46-a zi de la data emiterii facturii, cu preaviz de 15 zile calendaristice.

În cazul consumatorilor noncasnici, neplata facturii în termenul de scadenţă este urmată, în termen de 3 zile, de informarea consumatorului prin preaviz cu privire la sistarea furnizării de gaze naturale începând cu a 34-a zi de la emiterea facturii.

2. Sistarea din motivul neefectuarii in termen a verificarilor tehnice,respectiv reviziilor periodice a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

Verificările tehnice şi reviziile periodice se efectuează de firmele autorizate A.N.R.E. Operaţiunile de verificare tehnică se efectuează maxim din 2 în 2 ani iar cele de revizie periodică maxim din 10 în 10 ani. Recomandăm efectuarea riguroasă a verificărilor tehnice şi a reviziilor periodice la termenele stabilite, pentru evitarea evenimentelor nedorite care pot duce chiar şi la pierderea de vieţi omeneşti. Revizia instalației se face obligatoriu după o perioadă de 6 luni de nefuncționare indiferent de motivul nefuncționării instalației. LISTA OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZATI ANRE

3. Sistarea in urma efectuarii unor lucrari neprogramate(avarii in zona locului de consum)              

Dacă aveți suspiciunea că un contor este defect, trebuie facuta o cerere scrisa si transmisa operatorului de distributie prin unul din canalele primiri reclamatii-email /fax sau fizic la Biroul Relatii Clienti. Solicitare privind monitorizarea functionarii echipamentului de masurare.

În urma solicitării, o echipă specializată se va deplasa pentru efectuarea verificării în teren. În situaţia în care aceștia vor constata defecţiunea contorului, echipamentul de manevrare va fi înlocuit cu unul verificat şi atestat metrologic in prezenta dumneavoastra si se va recalcula consumul pentru perioada reclamata.

Totodata daca doriti expertiza contorului intr-un laborator de metrologie autorizat,acesta va fi demontat de la locatie in prezenta dumneavoastra si trimis la laborator pentru expertiza si verificare metrologica.

Daca rezultatul expertizei este admis,dumneavoastra veti suporta cheltuielile expertizei si verificarii metrologice si a consumului inregistrat de echipament.

Daca rezultatul expertizei este respins,operatorul SD va recalcula consumul pentru perioada reclamata in baza istoricului de consum al locatiei dumneavoastra.

Prevederile amintite mai sus se ragasesc in Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania din 24.06.2008(consolidarea din 2.08.2018,publicata in Monitorul oficial,Partea I,nr.489/01.07.2008)