Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

Anul 2002 constituie un adevărat reper în evoluția industriei româneşti a gazelor naturale. Prin efortul conjugat al autorităţilor centrale reprezentante de Ministerul Economiei, al autorităţilor locale şi al unor societăţi comerciale cu capital privat românesc, s-a reuşit înfiinţarea mai multor societăţi de distribuţie a gazelor naturale, printre care şi societatea pe acţiuni GAZ EST.

Din acel moment, misiunea societăţii GAZ EST a constat, pe de o parte, în prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale pentru municipiul Vaslui și, pe de altă parte, proiectarea şi realizarea de noi sisteme de distribuţie. 

GAZ EST şi-a început activitatea în iunie 2003 şi este operator licenţiat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru distribuţia şi furnizarea gazelor naturale în municipiile Vaslui şi Husi, oraşul Negreşti şi în următoarele unități administrativ-teritoriale rurale: Banca, Costești, Deleni, Lipovăț, Muntenii de Jos, Roșiești și Tutova. Întregul proces de dezvoltare a rețelei a avut la bază contractele privind concesionarea serviciului de distribuţie gaze încheiate cu Ministerul Economiei pe o perioadă de 49 de ani.

Momentul de debut: 1 IUNIE 2003

De la început și pâna în prezent, societatea GAZ EST, în calitatea sa de operator sistem de distribuție, a avut următoarele obiective constante:

Furnizarea unei utilităţi esenţiale pentru dezvoltarea unei comunităţi a făcut ca, prin investițiile sale, societatea GAZ EST să joace un rol extrem de important pentru evoluția mediului de afaceri în județul Vaslui şi pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor de aici. Iar performanța societății a fost recunoscută ca exemplu de bună practică în domeniu prin locul pe care s-a plasat compania în topul firmelor la nivel local și național: GAZ EST îşi reconfirmă poziţia de lider consacrat, situându-se pe locul I în Topul Firmelor Vasluiene şi locurile II, III şi IV în Topul firmelor private de profil din România.

Gaz Est este autorizată pentru:

Activitățile GAZ EST

Potrivit cadrului de reglementare din domeniul gazelor naturale, GAZ EST desfășoară:

 

I. ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE:

1. Distribuția gazelor naturale care se referă la ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de titularul licenței de distribuție pentru construcția, exploatarea și dezvoltarea capacităților de distribuție și utilizarea acestora.

2. Furnizarea reglementată a gazelor naturale care înglobează activităţile şi operaţiunile legate de:

Dacă până la sfârşitul anului 2014, preţurile finale reglementate, respectiv tarifele de distribuţie, sunt preţurile/tarifele la care se realiza furnizarea/distribuţia reglementată către consumatorul final, la începutul acestui an, au intrat în vigoare noi reglementări legislative care permit liberalizarea preţurilor (Ordinul nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate).

3. Accesul la sistemele proprii de distribuție a gazelor naturale, conform H.G. 1043/2004 privind Regulamentul de acces la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, însumând toate operaţiunile de racordare a abonaţilor la sistemul de distribuţie, respectiv realizarea branşamentului şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a abonaţilor.

 

II. ACTIVITĂȚI NEREGLEMENTATE:

 1. Furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial pe întreg teritoriul României.
 2. Prestarea de servicii proprii – conform legislaţiei în vigoare, societatea desfăşoară activităţi de  punere în funcţiune, schimbări abonat, emiterea avizelor de amplasament, recepţii tehnice etc.
 3. Realizarea de reţele de distribuţie a gazelor naturale – societatea dispune de o secţie de construcţii-montaj care este dotată cu utilaje specifice şi cu personal calificat şi autorizat ANRE si ISCIR. Reţelele de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regie proprie şi doar rareori prin contractare de lucrări sau părţi din lucrări la diverşi terţi: subtraversări de ape, subtraversări de cale ferată, subtraversări de drumuri naţionale sau europene etc.

LICENȚE ȘI ACREDITĂRI

GAZ EST este o societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul constitutiv actualizat. S.C. GAZ EST S.A. Vaslui deține următoarele licențe ANRE:

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Activitatea societăţii GAZ EST prezintă o serie de particularităţi specifice domeniului său de activitate. Acestea presupun asigurarea unui serviciu public obligatoriu care să satisfacă interesul general al consumatorilor de gaze naturale pentru a putea atinge următoarele obiective:

Astfel, ţinând cont de obiectivele vizate, activitatea societăţii GAZ EST este structurată pe următoarele servicii și compartimente:

1. Biroul Unic care preia toate solicitările clienților pivind:

2. Serviciul Acces la Sistem Dezvoltare (ASD), cu următoarele activităţi:

3. Servicul Furnizare care asigură:

4. Serviciul Mentenanţă-Distribuţie cu atribuţii privind:

5. Serviciul Economic care realizează:

6. Serviciul Resurse Umane care asigură managementul resurselor umane.

7. Serviciul Administrativ care asigură secretariatul şi întreţinerea sediului administrativ.

8. Compartiment Calitate şi Mediu prin intermediul căruia se realizează politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale.

9. Oficiul Juridic care asigură asistența juridică pentru companie.

Infrastructura actuală a companiei cuprinde peste 200 km rețele de distribuție, aproximativ 5200 de branșamente la SD, Statii de reglare masurare (SRM) si Posturi de reglare masurare (PRM).

Capacitatea de distribuție este asigurată prin rețeaua de conducte de alimentare cu gaze şi branşamente cu diametre cuprinse între Dn 32 – Dn 400. Toate aceste componente asigură preluarea gazelor din Sistemul Naţional de Transport (SNT) şi distribuţia lor către consumatorii finali. Infrastructura pe care o deţine GAZ EST este nouă, cu o durată tehnică de viaţă cuprinsă între 30 şi 40 de ani. Dezvoltarea infrastructurii sistemului se face atât cu surse proprii cât și cu surse atrase.

Prin dezvoltarea sistemului de alimentare cu gaze naturale se creează premisele pentru dezvoltarea socio-economică a localităților unde operează compania GAZ EST. Asigurarea către agenții economici a acestei utilități, respectiv alimentarea cu gaze naturale, atrage după sine oportunități de afaceri, susține dezvoltarea afacerilor deja existente, într-un cuvânt, reprezintă o pârghie pentru stimularea şi dezvoltarea economică. Pentru populaţie, dezvoltarea sistemului de alimentare cu gaze naturale asigură condiţiile necesare pentru sporirea confortului în locuinţe şi ridicarea nivelului de trai, într-un cuvânt, asigură normalitatea.

Monitorizarea sistemelor de distributie se realizează print-un Dispecerat Unic prin care se înregistrează automat toate apelurile din toate distribuţiile din teritoriul Huşi, Negreşti și din toată țara, prin TelVerde, realizându-se astfel o mai bună coordonare și evidență a sesizărilor și reclamațiilor din toate localitățile. De asemenea, prin sistemele de teletransmisie a datelor din dotare, se asigură o supraveghere online a parametrilor de consum, presiune, debit și temperatură din toate sistemele de distribuție.

De asemenea, cu laboratorul cromatograf aflat în Dispeceratul Vaslui, se efectuează determinarea compoziției gazelor naturale și Puterea Calorifică Superioară (PCS), determinând astfel energia la un interval de 5 min.

Compania GAZ EST are în portofoliul un număr de 32.000 abonați, casnici și noncasnici, distribuiți atât în localitățile în care compania a concesionat serviciul de distribuție a gazelor naturale cât şi pe întreg teritoriul României. Sistemele de distributie a gazelor naturale realizate de către GAZ EST cuprind reţele de gaze naturale şi instalaţiile tehnologice aferente.

Obiectivele fundamentale ale GAZ EST

Misiunea GAZ EST constă în exploatarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a reţelelor de gaze naturale pe care le deţine, permiterea accesului la sistemele de distribuţie gaze pentru toţi solicitanţii, în condiţii nediscriminatorii, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de reţele gaze naturale, implementarea managementului participativ în toate domeniile de acţiune ale GAZ EST şi dezvoltarea performanţelor profesionale, implementarea reglementărilor din sectorul gazelor naturale şi, nu în ultimul rând, informatizarea în totalitate a activităţilor de distribuţie şi furnizare gaze naturale.

De asemenea, GAZ EST doreşte să promoveze valorile organizaţionale:

 1. flexibilitatea la schimbare şi dezvoltare;
 2. respectarea eticii şi dentologiei profesionale;
 3. respect faţă de mediu şi oameni;
 4. responsabilitate faţă de partenerii de afaceri şi dialog social, faţă de instituţiile statului, faţă de toţi clienţii companiei;
 5. capacitate de inovare şi atragere de plusvaloare;
 6. încredere, transparenţă, sinergie, dinamism, performanţă;
 7. management de calitate;
 8. munca în echipă;
 9. prestigiu câştigat prin comunicare deschisă şi identitate vizuală a companiei.

 

Cum a realizat Gaz Est performanţă în activitatea sa?

Răspunsul este simplu: printr-un management cu o viziune şi o misiune clară de a acţiona mereu doar în spiritul valorilor consacrate: profesionalism, experienţă, dăruire, pasiune, calitate, încredere, mobilizare totală şi eficienţă a tuturor resurselor şi, nu în ultimul rând, responsabilitate.