Doriti sa deveniti clientul nostru?

DA         NU

Consumatori casnici

OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENȚII CASNICI DIN DISTRIBUTIA GAZ EST valabila in perioada 01.01.2024 - 31.03.2024
Categoria de consum
CLIENTI FINALI CONECTATI IN SISTEMUL DE DISTRIBUTIE
PRET FURNIZARE GAZE NATURALE
pe durata aplicarii OUG nr. 27/2022 
lei
fara TVA/MWh
PRET FURNIZARE GAZE NATURALE
pe durata aplicarii OUG nr. 27/2022 
lei
cu TVA/MWh
 C.1 Consum anual <= 280 MWh
260,50
310,00 
 C.2 Consum anual intre 280 MWh si 2800 MWh
260,50
310,00  

 

 Pentru calculul consumului de gaze in mc se va folosi puterea calorifica superioara (PCS) determinata in luna curenta

 

Prețul de furnizare gaze naturale include componentele de preț reprezentând costul de înmagazinare, costul de transport și tariful reglementat de distribuţie.
Prețurile finale se pot modifica de drept odată cu ajustări ale tarifelor reglementate ANRE (tariful de transport și tariful de distribuție), conform prevederilor legale în vigoare.
 
Informatii privind plafonarea pretului la gaze naturale
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 27/2022, modificată prin O.U.G. nr. 119/2022 și completată prin Legea nr. 357/2022, pentru consumul de gaze naturale realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, prețul contractual se plafonează până la valoarea maximă de 260,50 lei/MWh, fără TVA, respectiv 310 lei/MWh, cu TVA inclus, conform art. 1, alin. (2), lit. a) din ordonanța sus-menționată.
Precizăm faptul că prețul final facturat se va calcula pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor ordonanței, în funcție de valorile componentelor acestuia, înregistrate pentru activitatea de furnizare gaze naturale în luna de consum.
Componentele prețului vor fi precizate distinct pe factura aferentă lunii de consum, în conformitate cu prevederile art. 2 și 3 din ordonanța de urgență care reglementează noua plafonare a prețului.
 

Consumatori noncasnici

 

OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENȚII NONCASNICI DIN DISTRIBUTIA GAZ EST valabila in perioada 01.01.2024 - 31.03.2024

Categoria de consum
CLIENTI FINALI CONECTATI IN SISTEMUL DE DISTRIBUTIE
PRET FURNIZARE GAZE NATURALE
pe durata aplicarii OUG nr. 27/2022 
lei
fara TVA/MWh
PRET FURNIZARE GAZE NATURALE
pe durata aplicarii OUG nr. 27/2022 
lei
cu TVA/MWh
 
C.1 Consum anual <= 280 MWh
310,92
370,00 
C.2 Consum anual intre 281 MWh si 2800 MWh
310,92
370,00 
C.3 Consum anual intre 2801 MWh si 28000 MWh
310,92
370,00
Pentru calculul consumului de gaze in mc se va folosi puterea calorifica superioara (PCS) determinata in luna curenta.
Prețul unitar include componentele de preț reprezentând costul de transport și tariful de distribuţie.
Prețurile finale se pot modifica de drept odată cu ajustări ale tarifelor reglementate ANRE (tariful de transport și tariful de distribuție), conform prevederilor legale în vigoare.
 
Informatii privind plafonarea pretului la gaze naturale
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 27/2022, modificată prin O.U.G. nr. 119/2022 și completată prin Legea nr. 357/2022, pentru consumul de gaze naturale realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, prețul contractual se plafonează până la valoarea maximă de 310,92 lei/MWh, fără TVA, respectiv 370 lei/MWh, cu TVA inclus, conform art. 1, alin. (2), lit. b) din ordonanța sus-menționată.
Precizăm faptul că prețul final facturat se va calcula pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor ordonanței, în funcție de valorile componentelor acestuia, înregistrate pentru activitatea de furnizare gaze naturale în luna de consum.
Componentele prețului vor fi precizate distinct pe factura aferentă lunii de consum, în conformitate cu prevederile art. 2 și 3 din ordonanța de urgență care reglementează noua plafonare a prețului.

 

PENTRU IMPLEMENTAREA SCHEMELOR DE SPRIJIN PREVĂZUTE ÎN CADRUL OUG NR. 27/2022, MODIFICATĂ PRIN OUG NR. 119/2022 și completată prin legea nr. 357/2022,

PRIVIND MĂSURILE APLICABILE CLIENȚILOR FINALI DIN PIAȚA DE GAZE NATURALE ÎN PERIOADA 1 APRILIE 2022 – 31 martie 2025,

FACTURILE AFERENTE CONSUMULUI LUNAR VOR FI TRANSMISE CLIENȚILOR ÎN A DOUA JUMĂTATE A LUNII URMĂTOARE.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 


TARIFELE REGLEMENTATE PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE, REALIZAT DE SOCIETATEA COMERCIALA GAZ EST SA
VALABILE DE LA  01.04.2023 CONFORM ORDINULUI ANRE 29/2023  
 
 Categorie de clienți

TARIF DE DISTRIBUȚIE 

(lei/MWh)

 C.1 Consum anual <= 280 MWh 66,45
 C.2 Consum anual intre 280 MWh si 2800 MWh 62,52
 C.3 Consum anual intre 2800 MWh si 28000 MWh 60,63
 
DIRECTOR GENERAL,

ING. ADRIAN TIGHICI

 

 

 

Puteti consulta aici TARIFELE practicate de S.C. GAZ EST S.A. pentru activitățile de PRESTĂRI SERVICII și RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE.